Contents tagged with Jozef Urbanovský

  • Jozef Urbanovský (1793 – 1865)

    Tags: Jozef Urbanovský

    Jozef Urbanovský – veľký národovec, katolícky kňaz, kultúrny a osvetový činiteľ. Narodil sa 1. septembra 1793 v osade Urbanov. Pochádzal zo zemianskeho rodu. Bol zástanca používania bernolákovčiny … viac