Pôvod názvu obce

Pôvod názvu obce

Pomenovanie Maršová dostala obec po feudálnych pánoch Maršovských, ktorí túto časť obce vlastnili. Meno Rašov pochádza údajne od rastliny rasso, ktorej sa v týchto miestach dobre darilo. Počas Rakúsko-Uhorskej monarchie boli obidve časti obce spojené pod jedným menom Marso-Falow-Raso. Po vzniku ČSR dostala obec meno Maršová-Rašov. Nariadením vlády SR z 3. marca 1998 číslo 71/1998 Z. z. sa názov úradne potvrdil na Maršová-Rašov.

Žiadne komentáre

Add a Comment