Ružencová Panna Mária, oroduj za nás!

Tags: Ružencová Panna Mária, Duchovno-oddychová zóna, Stránice

Vďaka iniciatíve a ochote rodiny Jána Vrábla a rodiny Sedlákovej, ktorá poskytla pozemok a zakúpila sochu Panny Márie, a obetavej práci občanov obce Maršová-Rašov mohla vzniknúť svojpomocne vybudovaná oddychovo-duchovná zóna v časti Stránice. Dňa 7.10.2017, pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, bolo toto duchovné miesto požehnané vdp. Štefanom Richtárikom. Miesto pozýva k oddychu a modlitbe všetkých, ktorí hľadajú pokoj a duševnú útechu.Len láska a neha dokážu veci tvoriť.

     Pomocnú ruku k vybudovaniu taktiež podali (menovite) : Miroslav Kresáň St. , Anton Kresáň , Viliam Jantoš St. , Milan Koniar ,  Patrik Koniar , Pavol Vrábel , Ľubomír Prášek , Jozef Tretinár.

Zároveň chceme upozorniť občanov aby k Panne Márii prechádzali cez cestu 1.triedy/61 veľmi opatrne a dbali na svoju bezpečnosť.