Akcia "Spoločná zodpovednosť"

Počas tohoto víkendu sa na celom Slovensku konala akcia pod názvom „Spoločná zodpovednosť“.

Išlo o pilotný projekt (I. fázu) celoplošného testovania obyvateľstva na ochorenie COVID 19, ktorým sa majú znížiť počty ľudí prenášajúcich nákazu medzi obyvateľstvom.

31.10.2020 (Sobota)

Aj naša obec sa zapojila do tejto akcie. Už od skorého rána usilovne pracovali dobrovoľníci z obce, chystali priestory na odoberanie vzoriek. Odbery vykonávala kvalifikovaná zdravotníčka, na poriadok dohliadali člen Policajného zboru a člen Armády SR. Neoceniteľnú pomoc poskytli aj naši dobrovoľní hasiči z Maršovej a Rašova, ktorí pomáhali a dezinfikovali všetky priestory a plochy, kde sa zdržiavali ľudia: odberné miesto v interiéri obecného úradu, plochy pred úradom, zábradlia, smetné koše, dvere, a taktiež lavičky pod prístreškom za obecným úradom, kde ľudia čakali na výsledok svojho testu.

Keďže obec odporúčala, aby sa občania dostavili podľa abecedy, nedochádzalo k prílišnej kumulácii ľudí. V sobotu od rána bol rad približne rovnaký, ľudia prichádzali priebežne, správali sa pokojne a disciplinovane. Počas celej akcie nedošlo k žiadnym incidentom ani nepríjemnostiam. V nedeľu sa na testy vôbec nečakalo a ľudia boli testovaní okamžite po príchode na odberné miesto.

Vďaka solidarite a disciplinovanosti ľudí a neskutočne obetavej pomoci dobrovoľníkov prebiehalo testovanie hladko. Za sobotu bolo otestovaných cca 450 ľudí.

1.11.2020 (Nedeľa)

,,Prebiehala dezinfekcia odberných priestorov COVID19, dezinfekcia všetkých kontaktných miest. Rovnako ako deň predtým. Plus sme sa rozhodli v tento deň obehnúť celú dedinu kde sme dezinfikovali SAD zastávky pri Jednote, Kultúrnom dome a Maršová-Tomaník, veľkokapacitné kontajnery pri všetkých bytových domoch č. 250, 349, 357, 358, 359, ďalej sme boli oslovený riaditeľkou materskej škôlky o dezinfekciu vstupných priestorov ako aj celej budovy, na túto žiadosť sme vyhoveli. Z našej strany prebehla teda dezinfekcia aj v MŠ obce Maršová-Rašov. Samozrejme sme sa snažili informovať občanov základnými informáciami aj telefonicky pokiaľ mali otázky. Tieto dni boli náročné ale môžem povedať ako predseda DHZ Maršová-Rašov, že sme to zvládli. Zdravotnícky personál nám poďakoval o dôsledné dezinfikovanie. Robili sme čo bolo v našich silách. Samozrejme bez nároku na nič, dobrovoľne. Verím, že sme našu úlohu splnili na 110% a budeme hlavne zdraví. Aj naďalej sa ale musíme správať zodpovedne. Celý víkend sme boli k dispozícií ako príslušníkovi Ozbrojených síl tak aj starostke obce. Ďakujem hlavne, všetkým zúčastneným za pokojný priebeh." poznamenal predseda DHZ- Bc. Patrik Koniar

Členovia DHZ: Maroš Ondruš, Ing. Maroš Kyšeľa, Bc. Patrik Koniar, Bc. Ján Jantoš 

Žiadne komentáre

Add a Comment