Archívy

Archívy / 2020 / máj
  • Voľby hlavného kontrolóra obce Maršová-Rašov

    Dňa 30.4.2020 o 16:00 hod. sa konalo obecné zastupiteľstvo obce Maršová-Rašov, ktoré bolo NEVEREJNÉ!

    Bod programu: Voľba hlavného kontrolóra obce Maršová-Rašov.

    Kandidát č.1 - Bc. Patrik Koniar … viac