Deň Zeme 22.4.2018

Tags: Deň Zeme

Ako každý rok, rozhodli sa dobrovoľníci z Maršovej a Rašova zveľadiť okolie pre nás občanov, ale aj pre návštevníkov našej obce. Už tretí rok zorganizovali brigádu, vrámci ktorej sme si pripomenuli Deň Zeme. Deň, kedy každý z nás môže niečo urobiť pre záchranu alebo aspoň skrášlenie našej planéty. Tento rok sa upratovali oddychové zóny Sv. Hubert, Baňa a priestranstvo pri Slovenskom dvojkríži na úbočí Hláv. S radosťou sme skonštatovali, že vďaka odpadkovým košom, ktoré sme osadilii v roku 2016, sa v oddychových zónach povaľuje každý rok menej a menej odpadkov.

Dobrovoľný hasičský zbor v rámci tejto každoročnej akcie vyčistil odtokové priekopy, ktoré zachytávajú vodu z kopcov od naneseného niekoľkoročného bahna. Touto cestou ďakujeme nielen hasičom, ale aj Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Rašov, že pri príležitosti Dňa Zeme zakúpilo približne 5000 stromčekov, ktoré sa budú v najbližšom období vysádzať.

Byť lepší ako ostatní znamená obetovať aj svoj voľný čas.      Ďakujeme.

 

Žiadne komentáre

Add a Comment