Dvojkríž na Hlavách slávi piate výročie

Tento rok uplynulo už päť rokov odvtedy, čo sa pár nadšencov rozhodlo postaviť na Hlavách dvojkríž. Dvojkríž je od nepamäti starším symbolom kresťanstva, je symbolom tradície Cyrila a Metoda, ktorí ho priniesli na naše územie a niektorí autori kníh o starých Slovanoch uvádzajú, že dvojkríž symbolizuje strom života. Každopádne dvojkríž si vybrali za znak Slovákov aj naši národní buditelia pod vedením Ľudovíta Štúra, znak dvojkríža prevzala v roku 1863 aj novovzniknutá Matica slovenská a od 3.9.1992 je dvojkríž súčasťou slovenského štátneho znaku a vlajky.

Nadšenci, ktorí v roku 2015 prišli s myšlienkou postaviť na Hlavách slovenský dvojkríž mali isto na pamäti myšlienku národnej hrdosti Slovákov a dielo vytvorili s nádejou, že sa na tomto mieste budú stretávať nielen priatelia, známi, susedia, ale aj ľudia z iných obcí, z blízka i z ďaleka. Myšlienka splnila svoj účel, lebo následne sa toto miesto stalo svedkom mnohých spoločenských ale i rodinných udalostí. Pravidelne sa tu koná v lete stretnutie pri vatre, kde si ľudia zatancujú, zaspievajú, posedia so susedmi pri dobrom jedle a prežívajú tak krásny pocit spolupatričnosti a jednoty. V zime sa pod krížom konajú sánkárske preteky pre deti všetkých kategórií, a samozrejme za hojnej účasti ľudí nielen z našej dediny.

Tvorcovia tejto krásnej myšlienky sa neustále starajú o to, aby toto miesto bolo stále udržiavané. Pravidelne kosia lúku, osadili pod dvojkríž lavičku, odkiaľ je nádherný výhľad na celé okolie. Poniže kríža upravili sedenie s ohniskom, ktoré hojne využívajú skupiny aj jednotlivci. Pravidelne sa starajú aj o dopĺňanie dreva na založenie ohňa a vynášanie smetných nádob. Túto stredu 12.8.2020 sa konala brigáda, pri ktorej bola vykonaná údržba dvojkríža. Takto nanovo natretý v novom šate bude vítať ďalších návštevíkov.

Obzvlášť nás teší, že tento rok, kedy nás epidémia prinútila ostať doma, si stále viac ľudí vyšlo do prírody. Denne bola aj táto oddychová zóna navštevovaná či už za účelom grilovania alebo len pokojnej prechádzky k dvojkrížu, na konci ktorej bol odmenou nádherný výhľad na našu dedinu, Javorníky a krajinu od Považského Podhradia až po Bytču.

Ďakujeme tvorcom tejto skvelej myšlienky, že podnietili ľudí, aby si častejšie vyšli na čerstvý vzduch, stretnúť sa s ľuďmi, či v súkromí meditovať, alebo sa len tak kochať nádhernou prírodou a hojivým tichom.

Dobrovoľníci: Zuzana Koniarová, Anton Kresáň, Milan Koniar, Patrik Koniar, Pavol Vrábel

Žiadne komentáre

Add a Comment