Fašiangové slávnosti 2017

Tags: Fašiangy

FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Tento rok sa zopár občanov našej obce rozhodlo, že oživí tradície našich otcov a zorganizuje fašiangovú slávnosť, ako ju slávili naši predkovia. Za zvuku tradičných hudobných nástrojov a spevu masiek prechádzal fašiangový sprievod 25.2.2017 od 9:00 do 13:00 cez celú dedinu, a tešil tak starých aj mladých. Do organizovania podujatia boli zapojené všetky zložky obce Maršová-Rašov. V čase od 14:00 do 19:00  sa na posedení v kultúrnom dome mohli stretnúť všetci občania, zabaviť sa so susedmi, ochutnať typické fašiangové dobroty a vytancovať sa s maskami pri dobrej hudbe.  

Veríme, že sa táto staro-nová tradícia v obci uchytí, a že sa fašiangový sprievod na budúci rok rozrastie o ďalšie masky.