Fašiangové slávnosti v dedine

Tags: Fašiangy

Ako oslávili Maršovci a Rašovci koniec karnevalovej sezóny?  Vo veľkom štýle...

Tak ako minulý rok, usporiadali dobrovoľníci fašiangový sprievod masiek cez celú dedinu. Novinkou bol tento rok konský záprah s nádherne vyzdobeným vozom. Do tanca a do kroku nám neúnavne hrali skvelí muzikanti, nechýbala dobrá nálada, zopár vtipných „nehôd“ a predovšetkým srdečné prijatie obyvateľmi v jednotlivých  domoch. 

Popoludní sa začali schádzať  v kultúrnom dome dedinčania, aby si tam všetci posedeli pri kapuste, koláčoch a varenom víne. Živý hovor medzi ľuďmi, veselá zábava, vynikajúci „disdžokej“ vyčarili nezabudnuteľnú atmosféru tohto dňa. Postretávali sa susedia i známi a zabavili sa pred nastávajúcim pôstom. Vrcholom a zlatým klincom zábavy bolo podvečerné vystúpenie našich muzikantov. Nezabudnuteľný akordeón, čarovný zvuk husličiek a hlavne majstrovstvo pánov muzikantov nenechalo nikoho chladným.

Na tejto dobrovoľníckej akcii, ktorú si vzali tento rok pod patronát členky klubu žien Marína,  sa zúčastnilo množstvo ľudí, ktorí zabezpečili pohostenie v kultúrnom dome, nachystali miestnosť, zorganizovali účinkujúcich v maskách,  a v neposlednom rade treba spomenúť aj veľa hodín strávených prípravou a výzdobou voza. Všetkým zo srdca ďakujeme za ich zmysel pre „akciu“ a zábavu. Veď nie je maličkosťou v dnešných dňoch obetovať hodiny voľného času pre druhých, pre ich potešenie a radosť.

Cieľ, ktorý si tvorcovia a autori tejto krásnej myšlienky stanovili, bol dosiahnutý. Cieľ  spájať ľudí, rozdávať radosť a niesť pochodeň tradícií aj pre ďalšie generácie.  Akcia spojila ľudí dobrej vôle bez ohľadu na vek či pôvod. Silným momentom bolo, keď sa do akcie zapojili dobrovoľne aj deti, ktoré zvládli nielen  viac ako 4-hodinový pochod cez dedinu, ale aj tancovačku do samého večera. Môžeme s nádejou dúfať,  že nám vyrastajú nasledovníci, ktorí prevezmú časom iniciatívu pri zachovávaní ľudových tradícií. A my sa môžeme radovať, že sme im odovzdali toto posolstvo...

 

Žiadne komentáre

Add a Comment