Fašiangové slávnosti v dedine

Aj tretí ročník fašiangového sprievodu v našej krásnej dedinke sa vydaril. Počasie nám neskutočne prialo. Možno aj vďaka teplým slnečným lúčom, takmer jarnému povetriu a radostnému prijatiu zo strany stále viacerých obyvateľov obce sa tento rok sprievod presúval dedinou dlhšie než po minulé roky.

Tak ako minulý rok bol sprievod sprevádzaný konským záprahom a skvelou hudbou v podaní muzikantov z Považskej Teplej. V mnohých domoch boli naše „maškary“ srdečne prijaté a pohostené, za čo sa im účinkujúci odvďačili veselým spevom a tancom.

Popoludní sa celá dedina zabávala v kultúrnom dome pri kapustnici a fašiangových šiškách. Veľkým úspechom bol detský karneval, počas ktorého sa súťažilo aj o najlepšiu masku. Víťazmi v kategórii detí boli všetky zúčastnené deti. Keďže všetky sa na karneval veľmi svedomito pripravili a usilovne tancovali počas celého popoludnia, nebolo jednoduché vybrať len jedno dieťa. Ocenené a odmenené boli teda všetky krásne a originálne maskované detičky. Víťaznou maskou v kategórii dospelých  sa môže pýšiť člen nášho fašiangového sprievodu Miro.

Chceme sa týmto skromným článkom poďakovať všetkým organizátorom tohto pekného a už možno povedať aj tradičného podujatia. Ďakujeme dobrovoľným hasičom a ich náčelníkovi za organizáciu fašiangového sprievodu, ďakujeme pani starostke a pracovníkom úradu, ktorí si na svoje plecia vzali všetky prípravy spojené s pohostením a karnevalom  v kultúrnom dome. Vďaka skvelej spolupráci všetkých spomenutých aj mnohých dobrovoľníkov sa podarilo vyčariť naozaj nezabudnuteľný deň.

Ďakujeme.

 

 

Žiadne komentáre

Add a Comment