Informačná tabuľa Hradište - Silvestrovský výstup

Tags: Hradište

Na vrchu Hradište bola osadená turistická tabuľa dňa 31.12.2016 pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia vrchu Hradište za kultúrnu pamiatku.