Stavanie Mája 2017

Tags: Máj

Príprava, Stavanie Mája- Slovenské zvyky a tradície
DHZ Maršová-Rašov v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom Maršová-Rašov.

Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Výraz prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.

Dôležité je zachovávať a dostať do povedomia slovenské zvyky a tradície. Poznáme len málo z toho, čo nám tu naši predkovia zanechali.