Osadenie lavičiek na zástavkách

Dnes, sa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva Anton Kresáň, Štefan Jašo a Milan Koniar osadiť lavičky a odpadkové koše na nových MHD zástavkách v obci Maršová-Rašov.

Týmto Vám chceme poďakovať, že sa staráte o našu obec.