Voľby hlavného kontrolóra obce Maršová-Rašov

Dňa 30.4.2020 o 16:00 hod. sa konalo obecné zastupiteľstvo obce Maršová-Rašov, ktoré bolo NEVEREJNÉ!

Bod programu: Voľba hlavného kontrolóra obce Maršová-Rašov.

Kandidát č.1 - Bc. Patrik Koniar

Kandidát č.2 - Ing. Elena Šuteková

Výsledok hlasovania: Počet poslancov 7

Kandidát č.1 - 3 hlasy (Hlasovanie Za - Mgr. Mária Kadáčková, Pavol Vrábel, Anton Kresáň)

Kandidát č.2 - 4 hlasy (Hlasovanie Za - Ing. Anna Stískalová, Anton Kvašňovský, Ján Kvašňovský, Marek Chválnik)

Zvolený kandidát č.2 - Ing. Elena Šuteková

Príloha- príhovor Patrika Koniara, kandidát č.1 na hlavného kontrolóra obce Maršová-Rašov.

Oficiálny link na web stránku obce- zápisnica zo dňa 30.4.2020 

https://www.marsovarasov.sk/samosprava/zapisnice-a-uznesenia/zapisnice/

Autor článku: Patrik Koniar

1 komentár

  • admin said

    Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah tohoto článku. Autor článku bol upozornený, aby zvážil stiahnutie článku zo stránky.

Add a Comment